Upozorňujeme zákazníky, že ne veškeré zboží prezentované na našem webu je dostupné přímo na prodejnách. Doporučujeme ověřit dostupnost konkrétních položek před návštěvou prodejny.

Prostředek na praní SPORT-WASH 26ml

Kód: 5120-006-000-00
Neohodnoceno
Značka: CXS
Vyprodáno
Možnosti doručení
Položka byla vyprodána…

SPORT WASH je zcela vymáchatelný prací prostředek, na oděvech nezůstane nic, co by ucpalo póry tkaniny. Přípravek účinně ničí pachy, neobsahuje aviváže, bělidla, zjasňovače, enzymy, fosfáty nebo vůni. Obnovuje prodyšnost hi-tech funkčních tkanin. Vyprání tkanin s DWR úpravou (vodoodpudivou) obnovuje její funkčnost potlačenou znečištěním. Časté praní sportovního prádla v přípravku Sport-Wash® nezkracuje, naopak prodlužuje jeho životnost.

Bezpečnostní pokyny :

Po vdechnutí: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Konzultujte s lékařem, když se postižený necítí dobře.
Po styku s kůží : Odložte kontaminovaný oděv a boty.Omývejte kůži velkým množstvím vody, než produkt uschne. Konzultujte s lékařem, když podráždění přetrvává.
Po styku s okem:Vyplachujte oči ,vlažnou vodou alespoň 15 minut a udržujte oční  víčka široce otevřená. Zkontrolujte zda má postižený oční čočky, když ano, vyjměte je z  očí. Konzultujte ihned s lékařem.
Po požití: NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Vypláchně te mu ústa vodou. Podejte mu sklenici vody, kondensovaného mléka, nebo kousek mléka. POSTIŽENÉMU , KTERÝ JE V BEZVĚDOMÍ NEPODÁVEJTE NIKDY NIC ÚSTY. Konzultujte ihned s lékařem.

Složení : Alkoholy, C12‐15, ethoxylované 10 ‐ < 20, uhličitan sodný 1 ‐ < 5

Signální slovo  (CLP) : Nebezpečí

Standartní  věta o nebezpečnosti (CLP): H318 Způsobuje vážné poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):

P101 Je‐li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte bezpečnostní brýle s postranními štítky, nebo obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte  kontaktní  čočky,  jsou‐li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

 

 

Detailní informace

12 let na trhu
12 let na trhu
Kamenná prodejna
Kamenná prodejna
Náhradní plnění
Náhradní plnění
přes chráněnou dílnu

Detailní popis produktu

Prací prostředek bez obsahu aviváže, bělidel a vůní.

Doplňkové parametry

Kategorie: Drogerie
Hmotnost: 0.03 kg
Objem: 26ml
Typ produktu: Prací prášek
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: