NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Povinný podíl OZP má činit 4% k celkovému počtu zaměstnanců. Nechcete-li platit státu "invalidní daň", zajistěte si náhradní plnění u nás. Nabídka odběru služeb je totiž nově zákonem omezena.

Více informací ke změnám v roce 2012 naleznete na stránce: Náhradní plnění.

Chcete-li zjistit svůj povinný podíl zaměstnávání OZP (ZPS) nebo si spočítat náhradní plnění, přejděte na stránku Kalkulačka náhradního plnění.

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 148, odst. 9

Zaměstnavatel je povinen zaměstnat občany se změněnou pracovní schopností ve výši povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu svých zaměstnanců (dále jen povinný podíl). Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4%.

§18 (1) vyhláška č. 518, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

Pro účely plnění povinnosti zaměstnávání OZP (ZTP, dříve se ZPS - se změněnou pracovní schopností) podle § 81 odst.2 písmene b) zákona se počet osob ze zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Odvod do státního rozpočtu dle § 24 např. pro rok 2008 činil za jednoho pracovníka 2,5 násobek průměrné mzdy - 57 240,00 Kč ročně. Jelikož průměrná mzda stále roste, odebráním našich služeb tak ušetříte v roce 2012 ještě více. Vyřešíme pro Vaše náhradní plnění povinnost zaměstnávání OZP, např. zaměstnávání invalidních důchodců (dříve ZPS).