Automat na rukavice a ochranné pomůcky

Zajišťujeme dodání i zásobování automatu!

SavePro je průmyslový výdejní automat pro, nářadí, ochranné rukavice, kancelářské potřeby, zdravotní předměty na jedno použití a různé další potřeby. Je vyráběn v Maďarsku a reprezentuje hardwarové a softwarové řešení vyvinuté pro podniky 21. století.

Je to logistická technologie která je efektivní v její velikosti, velmi produktivní, schopná podporovat nepřetržitou výrobu a služby!

Je nejvíce doporučená pro velkoplošnou distribuci položek, jejichž zaměstnanecké využití je příliš vysoké, sledování užívání je obtížné a udržovat nespočet položek ve skladu je velmi drahé!

SavePro znamená

Snížení nákladů 90%

Optimalizace procesů 75%

Perfektní a průběžné sledování 100%

Jasný logistický přehled 85%

K dispozici jsou 4 varianty:

SavePro Basic

SavePro Basic je doporučeno od malé do střední velikosti podniků (SMEs) pro výrobní místa zaměstnávající až do 100 lidí, které mají v úmyslu najít řešení pro dávkování a ovládání spotřebních materiálů přiměřeným a nákladově efektivním způsobem. Také pro ty, kdo nemají v úmyslu uploadovat –nahrát své data do centrální sítě.

Softwarové řešení umožní vyhledávání transakcí, sledování zásob na úrovni zaměstnanců a omezení na úrovni zaměstnanců.

Jestli se služby základního řešení dokážou za nepřiměřené s rozšířením a zvýšenými požadavky firmy, je jednoduché přestoupit z SavePro Basic na SavePro Classic.

Classic

SavePro Classic je obchodní řešení navrženo pro zvýšené požadavky firem, které zaměstnávají až do počtu 100-200 lidí, Obsahuje dodatečné služby pro podporu logistických procesů a jeho vývoj.

Je-li více automatů instalováno současně, je nutno použít software Classic nebo lepší.

V tomto případě prodejní automaty fungují na mezinárodní síti firmy a vzájemně komunikují přes server vybraný společností.

Advanced

SavePro Advanced je systém, který funguje na centrální síti a je určen pro dávkování spotřebných materiálů, vhodné pro firmy, které zamněstnávají až do počtu 200-400 lidí..

Může být používán k založení komplexní firemní hierarchie, zaznamenání spotřeby podle nákladových středisek a nosičů nákladů, správě několika dodavatelů, a kromě toho splňuje náročné požadavky související se zásobováním a logistikou!

Professional

SavePro Professional je softwarové řešení určené pro rafinované požadavky velkých společností, které zaměstnávají přes 400 lidí, s rozsáhlou firemní hierarchií a systémem podnikového řízení.

Tento výrobek dávkovacího systému je nejkvalitnější ze všech výrobků, které jsou řízeny nejmodernějších systémem v Evropě!

Technické specifikace SavePro průmyslových automatů

Výdejní automat stojí na nastavitelných stojanech a má přední dveře. Přední panel je vyroben z transparentního nerozbitného plexiskla takže se mohou skladové zásoby sledovat i vlastníma očima. Výdejní dveře jsou chráněny proti krádeži!

Automat je provozován integrovaným průmyslovým PC, který:

Je odpovědný za veškeré činnosti

Ukládá všechna data

Sleduje veškeré transakce, dokonce během síťových chyb

SavePro:

Podporuje současný provoz více čteček karet

Podporuje metody identifikace pomocí čárkových kódů/magetických karet/PINu, až do 2 způsobů současně

Má velký, 640×480 grafický displej, také dobrý pro vlastní marketingová videa

Má vícejazyčné uživatelské rozhraní a umí zobrazit speciální národní znaky

Interní rozložení skladu

6 nastavitelných výšek vaniček, s jednou dodatečnou pokud je to nutné

33 typů pružin různých velikostí a hustot, které jsou nastaveny v závislosti na konfiguraci

Automat je schopen ukládat a vydávat širokou škálu výrobků, téměř všechny kombinace jsou možné!

Zaznamenává veškeré transakce a sleduje je podle jmen zaměstnanců!

Zaměstnanci si mohou vybrat výrobky z automatu jenom po identifikaci a podle nastavených omezení, které jsou definované společností. Je možné nastavit druh a množství výrobků pro určitou skupinu zaměstnanců.

100% odpovědnost a sledování nákladů!

Rozměry:Technické detaily
Rozměry: 940 x 990 x 1820 mm
Vlastní hmotnost: 300 kg
Napětí: 230V/51Hz
Příjem proudu: 1 A
Transformátor proudu: 230V – 24V
Ochrana proti elektrickému šoku: Může být spojena s uzemněnou sítí
Množství polic: 6 ve výchozím nastavení(může být zvýšena na 7)
Max. zatížení/police: max 40 kg
Provozní teplota: Mezi 0 a 40C°
Spotřeba energie: 40W
Požadavky
230 V zásuvka
stálá IP adresa
LAN připojení k síti

Máte zájem o nábidku pro vaši firmu, neváhejte nás kontaktovat: portix@portix.cz